Montaż parapetów zewnętrznych z granitu

Jak zamontować parapety kamienne?

Materiały potrzebne do montażu parapetów kamiennych

  1. Klej do kamienia biały – mrozoodporny, elastyczny
  2. Silikon do wypełnienia szczeliny pomiędzy oknem a parapetem

Do momentu montażu , parapety kamienne należy przenosić/ składować w takiej pozycji jak podczas wysyłki – w pionie.
Montaż parapetów zewnętrznych przeprowadza się na przygotowanej powierzchni (zazwyczaj jest to cegła, bloczek betonowy, styropian). Styropian należy wzmocnić siatką. Powierzchnia musi być wypoziomowana, sucha, czysta. Na tym etapie należy mieć już  przygotowane boczne wpusty w ścianie. Klej należy przygotować zgodnie z zaleceniami producenta, nałożyć na przygotowaną powierzchnię, ostrożnie umieścić w niej parapet – wypoziomować. W przypadku parapetów zewnętrznych zachować minimalny spadek.