Regulamin


I. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:

-         Formularz Zamówienia: formularz umożliwiający złożenie zamówienia w sklepie internetowym

-         Formularz Kontaktowy: formularz służący do złożenia zapytania drogą elektroniczną do sprzedawcy

-         Klient: osoba kupująca produkt oferowany do sprzedaży przez sklep internetowy lub korzystająca z usług sklepu internetowego

-         Konto: strona w sklepie internetowym, poprzez którą klient
po zalogowaniu ma możliwość złożenia zamówienia na produkt, przeglądania historii zakupów w sklepie internetowym oraz wglądu
do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

-         Produkt: usługa i towar, którą klient może zamówić poprzez sklep internetowy

-         Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług sprzedaży produktów w sklepie internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość

-         Sklep Internetowy: serwis i sklep internetowy prowadzony
przez Parapety Police Małgorzata Krutul, dostępny pod adresem: www.parapetypolice.pl

-         Sprzedawca: Małgorzata Krutul

2. Dane sprzedawcy:

Pełna nazwa sprzedawcy według wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: Parapety Police Małgorzata Krutul

Adres sprzedawcy: 72-010 Police, ul. Kościuszki 14/2

Telefon: 510 036 086, NIP: 8512861666, REGON: 321565417

Adres internetowy: www.parapetypolice.pl
e-mail: biuro@parapetypolice.pl, sklep@parapetypolice.pl

3. Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży produktów w sklepie internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

4. Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:

- zastosowanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 9,0
lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Google Chrome
w wersji 12,0 lub wyższej z włączoną obsługą Javascript, Adobe Flash Payer
i Cookies.

5. Właścicielem praw autorskich do serwisu oraz zawartych w nim treści jest Małgorzata Krutul


II. Opis usług i produktów

1. Parapety Police Małgorzata Krutul prowadzi w sklepie internetowym sprzedaż produktów za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

2. Informacje o produktach podane w sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy wg art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcie umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez klienta w sklepie internetowym oraz jego potwierdzenie przez Parapety Police Małgorzata Krutul.

3. Ceny produktów w sklepie internetowym podane są w złotych polskich oraz są cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa klient po złożeniu zamówienia. Koszty dostawy wskazane są w trakcie wybierania produktów oraz dodane do ceny zamówienia.


III. Zasady zamawiania produktów i płatność za zamówienie

1. Zamawianie produktów w sklepie internetowym składa się z czterech etapów:

-         wybranie produktów

-         złożenie zamówienia przez klienta

-         potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęcia zamówienie do realizacji przez sprzedawcę

-         płatność

2. W ciągu 24 h od momentu złożenia zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzenie jego przyjęcia przez sprzedawcę. Klient otrzymuje numer zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, w tym koszty transportu. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego w następnym dniu roboczym.

3. Wszystkie rodzaje parapetów oraz akcesoria do montażu można zakupić bezpośrednio za pomocą sklepu internetowego, wybierając produkt do koszyka, określajć jego opcje, potwierdzając zakup oraz wybierając sposób płatności.

4. Płatności za płytki parapetowe oraz akcesoria do montażu:

 • gotówka (odbiór osobisty lub u kuriera)
 • przelew tradycyjny na rachunek bankowy sprzedawcy
 • przelew internetowy za pomocą serwisu rozliczeniowego PayU

5. Płatności za parapety kamienne i drewniane:

 • przelew tradycyjny na rachunek bankowy sprzedawcy
 • przelew internetowy za pośrednictwem PayU

6. W przypadku wyboru płatności „za pobraniem”, klient otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie linku. Następnie klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

7. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, klient otrzyma wiadomość e-mail z podaną całkowitą kwotą zakupu oraz numerem konta sprzedawcy. Po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków na koncie, klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail; po skompletowaniu i przygotowaniu zamówienia do wysyłki, klient otrzyma potwierdzenie wiadomością e-mail.

8. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego, klient zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia. Po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków na koncie, klient zostanie powiadomiony wiadomością e-mail; po skompletowaniu i przygotowaniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie wiadomością e-mail.

9. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia.

10. Wysyłka zamówienia na płytki parapetowe oraz akcesoria do montażu następuje po otrzymaniu zapłaty, zgodnie z terminem realizacji umieszczonym przy produkcie.
Przy wyborze opcji płatności „za pobraniem”, wysyłka następuje zgodnie z terminem realizacji podanym przy produkcie. Należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.

Przyjęcie zamówienia na parapety kamienne i drewniane do realizacji następuje po 24 godzinach od potwierdzenia otrzymaniu zapłaty na koncie sprzedawcy. Wysyłka zamówienia na parapety kamienne i drewniane następuje po wykonaniu zamówienia zgodnie z terminem podanym przy produkcie.

11. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować ze sprzedawcą dzwoniąc pod wskazany numer telefonu lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie sklepu internetowego lub adres e-mail.

12. Zamówienie na parapet kamienny i drewniany stanowi umowę o dostawę towaru wyprodukowanego według życzenia klienta, wyraźnie dostosowanego do jego potrzeb. Klient może odmówić zamówienie na parapety kamienne i drewniane w ciągu 24h od momentu zamówienia.

13. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia i je anulować gdy nie może nawiązać kontaktu z klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.

14. Zamówienia nieopłacone przez 3 dni robocze od otrzymania potwierdzenia zamówienia, będą anulowane.


IV Zasady dostawy i termin realizacji

Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy. Koszty są wskazane w koszyku przed zatwierdzeniem zamówienia.

Zamówione produkty można odebrać osobiście lub zamówić wysyłkę kurierską. Zamówienia wysyłkowe zostaną dostarczone do klienta przesyłką kurierską lub przesyłką kurierską pobraniową.

Przesyłki dostarczane są na palecie lub w kartonie. Wysyłka w kartonie możliwa jest dla zamówień płytek ceramicznych w ilości do 20 sztuk oraz parapetów drewnianych o wadze do 30 kg.  Przesyłki paletowe realizowane są dla zamówień na płytki ceramiczne (powyżej 20 sztuk) oraz parapety kamienne.

Przed odebraniem przesyłki u kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze sprzedawcą.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego lub niedokładnego adresu dostawy podanego przez klienta.

Termin realizacji zamówienia nie przekracza 14 dni roboczych chyba, że w opisie produktu podano inny termin. Termin ten należy liczyć:

-         w przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem – od dnia potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę

-         w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy.

W razie czasowej niedostępności produktu, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.


V Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma Parapety Police Małgorzata Krutul z siedzibą w Policach ul. Kościuszki 14/2,
  e-mail: biuro@parapetypolice.pl, sklep@parapetypolice.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail biuro@parapetypolice.pl
 3. Dane będą przetwarzane w celu:
 • zawarcia i wykonania umowy, w szczególności:

-            utworzenia i zarządzania Kontem

-            obsługi i realizacji Zamówienia

-            przeprowadzenia procesu płatności

-            obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego

-            nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, np. obowiązków podatkowych, księgowych, związanych z reklamacją i gwarancją
 • archiwizacji danych
 • przygotowywania wewnętrznych statystyk

4.      Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy.

 1. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim, np. firmie kurierskiej w celu realizacji wysyłki zamówienia.
 2. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy.
 3. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Ma Pan/i  prawo do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

VI Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

1.      Zgodnie z Ustawą o ochronie praw konsumentów w okresie 10 dni od otrzymania zamówionego towaru, klient ma prawo do odstąpienia od umowy wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

2.      Ustawowe prawo odstąpienia od umowy klient może zrealizować poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres sprzedawcy podany w regulaminie.

3.      Zwracany w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy towar powinien być odesłany pod adres sprzedawcy.

4.      Zwrot zapłaty za towar nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14-dni od doręczenia odstąpienia od umowy, na rachunek bankowy klienta. Jeśli towar został opłacony poprzez firmę płatniczą, pobiera ona prowizję od operacji. Zwrot z potraceniem kosztów operacji od firmy płatniczej (2% wartości zamówienia).

5.      Ustawowe prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz w przypadku umów o świadczenie usług – jeśli świadczenie usług zostało – za zgodą konsumenta – rozpoczęte przed upływem 10 dni od zawarcia umowy.
Zgodnie z obowiązującym prawem zamówienie na parapety kamienne i drewniane oferowane przez sprzedawcę jest świadczeniem o właściwościach określonych przez konsumenta i nie podlega zwrotowi.


VI Reklamacje i gwarancja

Sprzedawca odpowiada wobec klienta, który jest konsumentem, za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Reklamacje dotyczące niezgodności produktu z umową mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres sprzedawcy.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres.

Warunki gwarancji określają producenci produktów. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.


VII Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania sklepu internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez klienta konto i poinformuje go o tym fakcie

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.